× Yrityksestä Ajankohtaista Tuotteet Osaamisemme Lisää meistä Kiinnostuitko In English
Suomen yrittäjien jäsenyritys
Suomen vahvimmat 2019 (asiakastieto.fi)
☰ valikkoon

Energiatalouden ja IT:n osaaja

Lähes neljännesvuosisadan ajan


Web- ja mobiilisovelluksia ammatti- ja työmaakäyttöön kehittävä Edapco Oy kehitti muutamassa päivässä kaikilla selaimilla ja kaikilla laitteilla

toimivan web-sovelluksen koronaoireiden ilmoittamiseen ja keräämiseen.

Sovellus on täällä

×

IT-palveluita ja ratkaisuja vuodesta 1995 alkaen

Energiatalouden ja konetekniikan osaamista vielä enemmän

Olemme energiatalouden IT-osaaja. Hallitsemme langattomat mittaus- ja säätöratkaisut teollisuuden ja kiinteistöjen energiansäästöön.

Työhön, teollisuuteen, rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät Iot-ratkaisumme iot4work.com

Kuluttajille, asumiseen, elämiseeen ja tapahtumiin liittyvät Iot-ratkaisumme iot4people.com

×
Kumman tarjoaisit asiakkaillesi nyt?
Kumman tarjoaisit asiakkaillesi käytettäväksi nyt ja jatkossa

Katso tarjouksemme! Kymmenen nopeinta yritystä höytyy!

×

Tarjouksemme nopeimmille

Kerää palautetta, oireita, mielipiteitä tai tee tarkastuksia
Helppo ja joustava kysely-/kirjaamissovellus koronakriisin torjuntaan

Kymmenen nopeinta saa nyt maksutta kysymysteksteiltään ja muilta teksteiltään räätälöidyn asiakaspalautesovelluksemme perusversion tai esim. työmaatarkastuksiin sopivan tarkastussovelluksen (max 10 käyttäjää) maksutta vuoden 2020 loppuun saakka (asiakaspalautesovelluksessa ei ole käyttäjämäärän rajoitusta).

Jos ja kuten uskomme, että haluat, jatkaa käyttöä vuodenvaihteen 2020 jälkeen, niin se maksaa vain 99€/kuukausi (alv 0%). Maksuton käyttö ei sido sinua mihinkään.

Voit lopettaa maksuttoman käytön koska tahansa vuoden 2020 jälkeen. Jos et halua jatkaa käyttöä, niin poistamme kyselyn ja kerätyn palautteen vuodenvaihteen jälkeen.

Kysy lisätietoa ja tarkemmat palvelun ominaisuudet ja ehdot sähköpostitse koronatarjous (at) edapco.net

Sovellukseen on saatavissa monia lisäominaisuuksia. Kysy niistä lisää. Maksuton käyttö koskee vain perusominaisuuksilla olevaa sovelluspalvelua.

Yrityksestä


Taustaa:

Olemme energiatalouden IT-osaaja

Tunnemme ja osaamme tietotekniikan ja automaation ja ymmärrämme energiansäästön mahdollisuudet

Palveluitamme:

Energiansäästökohteiden selvitys kiinteistöissä

Energiansäästökohteiden selvitys teollisuudessa

Ratkaisut energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen pienentämiseeen

Ratkaisut logistiikkaan, rakentamiseen ja kunnossapitoon

Sovelluksillamme asiakasyrityksemme ovat lisänneet tehokkuuttaan, parantaneet laatuaan ja pienentäneet kustannuksiaan ja hiilijalanjälkeään.

Lue lisää yrityksestä ja palveluistamme.

Tuotteet


Tuotteitamme ovat:

mittaus- ja säätöratkaisut lämmitykseen, jäähdytykseen, ilmanvaihtoon ja valaistukseen

web- ja mobiilisovellukset energiankäytön ohjaukseen ja seurantaan

web- ja mobiilisovellukset rakentamiseen ja kunnossapitoon

Tuotteemme:

säästävät energiaa ja siten pienentävät kustannuksia ja hiilidioksipäästöjä (CO2-päästöjä)

parantavat yrityksen imagoa tuotannon aiheuttaman hiilijalanjäljen pienentyessä

tehostavat rakentamisen ja kunnossapidon prosessaja

lisäävät työn tehokkuutta sekä pienentävät hävikkiä että parantavat työn laatua

Teollisuuden ratkaisuihimme ja Iot-laitteisiin sekä -antureihin liittyviin tuotteisiimme voit tutustua

iot4work sivuilla


Koronaoire-sovellus

Web- ja mobiilisovelluksia ammatti- ja työmaakäyttöön kehittävä Edapco Oy kehitti muutamassa päivässä kaikilla selaimilla ja kaikilla laitteilla

toimivan web-sovelluksen koronaoireiden ilmoittamiseen ja keräämiseen nopeasti ja helposti. Sovellus ei kerää käyttäjästä mitään tietoja, vaan sovellusta

voi käyttää täysin anonyymisti. Sovellus salakirjoittaa tiedon ja tallentaa sen salakirjoitettuna. Sovelluksen tekstejä ja kysymyksiä on helppo muokata

ja ne on helppo kääntää eri kielille. Sovellus on täälläOsaamisemme

Osaamme energia-alan, kumppaniverkostomme avulla sähkötyöt. Osaamme automaation, CAN:in, konetekniikan ja LVI-tekniikan.

Osaamme dynaamiset ja skaalautuvat kaikissa päätelaitteissa toimivat web- ja mobiilisovellukset. Toimialaosaamisemme on hyvä.

 • OSAAMME JA AUTAMME ASIAKKAITAMME NÄISSÄ ASIOISSA
 • Teollisuuden, rakentamisen ja kunnossapidon prosessien tehostaminen
 • Kiinteistöjen ja teollisuuden energiansäästömahdollisuuksien kartoitus ja toteutus
 • Sähkö- ja hybridiautojen latauspisteiden asennus yhdessä kumppanimme kanssa
 • PDM ja PIM
 • Käsiteanalyysi, tietokanta- ja tietojärjestelmien suunnittelu
 • Projektien Scope Management
 • EU:n tietosuoja-asetus (GDPR)
 • HALLITSEMME NÄITÄ VÄLINEITÄ JA TYÖKALUJA
 • Sql-Server ja Oracle
 • C#, VB, Python, Javascript, Xamarin, node.js
 • HTML5, Bootstrap, CSS
 • Agile Scrum, Kanban, Lean
 • Eri valmistajien IoT laitteita ja niiden ohjelmakirjastoja

Teemme responsiivisia käyttölaitteen mukaan skaalautuvia sivuja

Kokeile esimerkiksi kääntämällä puhelintasi tai tablet-laitettasi.

Skaalautuvien web-sivujen lisäksi teemme mobiilisovelluksia Xamarin:lla ja C#:lla.

Luonnollisesti nämä ovat skaalautuvia. Kuluttajille tarkoitettuihin palveluihin ja tuotteisiin voit tutustua iot4people.com - sivuillamme.


Lisää yrityksestämme ja taustastamme

Noin 30v. sitten energiansäästöön suhtauduttiin erilailla

Edapco Oy:n perustaja, Tapani Ranta, toteaa, että nykyinen pyrkimys energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen on iso muutos tilanteeseen, joka vallitsi hänen valmistuessaan korkeakoulusta vuonna 1986. Tuohon aikaan energia oli 'halpaa' ja hiilidioksidipäästöistä ja ilmastomuutoksesta ei puhuttu ja kirjoitettu, kuten nykyisin.

Lopputyöni (diplomityöni) aihe oli: 'Kiinteistöjen lämmönsäästön kannatavuus kaukolämpötoimintaa aloittavassa suurkaupungissa' ja sen tulos ei ollut koin myönteinen lämmönsäästön kannattavuudelle. Myöskään silloisen lopputyöni valvoja ei ollut kovin myönteinen. Ei siksi, että lämmönsäästö suppeasti tarkasteltuna olisi ollut mahdotonta, vaan se ei ollut kokonaisvaltaisesti ajateltuna kannattavaa kaukolämmöntuotannon kannalta. Tämä on seurausta sähkön tuotantotavoista ja kuten jo totesin, niin hiilidioksidipäästöjä ja ilmastomuutosta ei tiedostettu siten kuin nyt. Selvyyden vuoksi vielä, että kaukolämpötoimintaa aloittava suurkaupunki sijaitsi Kiinassa. Päästöjen kannalta varmasti kaikki toimenpiteet, jotka tehostavat energiankäyttöä, olisivat olleet ja ovat nyt kannattavia Kiinan hiilidioksipäästöt huomioiden.

Sähkön ja lämmön tuotannosta

Sähkön ja kaukolämmön tuotannosta hieman taustaa, koska tiettyjen perusasioiden ymmärtäminen on tärkeää. Sähköä voidaan tuottaa sekä lauhdevoimalaitoksella että vastapainevoimalaitoksella. Lauhdevoimalaitokset ovat suuria joko kivihiiltä tai saastuttavampaa ruskohiiltä polttavia laitoksia tai ydinvoimaloita. Lauhdevoimalaitokset ovat optimoitu sähköntuotantoon. Riippumatta polttoaineesta ja voimalaitostyypistä sähköntuotanto perustuu generaattorin roottorin pyörittämiseen staattorin sisällä, joka magnetismiin perustuen tuottaa sähkövirtaa. (Aurinkoenergiapaneeleissa 'auringon valo' muutetaan suoraan tasasähköksi, joka käyttötapauksesta riippuen joko pidetään tasasähkönä tai muunnetaan invertterillä vaihtojännitteeksi.)

Pyörivä liike generaattorille tuotetaan (tuuli- ja aaltovoimaa) lukuunottamatta höyryturbiinilla, jossa kuumennettu vesihöyry pyörittää turbiinia. Prosessissa käytetty vesi pitää lauhduttaa jollakin tavoin, josta lauhdevoimalaitos nimitys on peräisin. Lauhdutus voidaan tehdä lauhdutustornilla tai lauhduttimella vesistöön. Vesistön käyttö saattaa paikallisesti olla haitallista tai ainakin se koetaan sellaiseksi.

Vastapainevoimalaitos on sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos, jossa kaukolämmönvaihtimessa höyry lauhdutetaan takaisin vedeksi. Lämmitetty kaukolämpövesi johdetaan kulutuskohteisiin, jossa se lämmittää joko lämmityspatteriverkostoa tai käyttövettä (kaukolämpö). Vastapainevoimalaitosta ei optimoida pelkästään sähköntuotantoon, vaan kokonaistuotantoon. Vastapainevoimalaitoksen kokonaishyötysuhde on usein kaksinkertainen, noin 90%, lauhdevoimalaitokseen verrattuna. Kaikkea sähköä ei voida kuitenkaan tuottaa vastapainevoimalaitoksilla, vaan ns. peruskuorman kattamiseen tarvitaan lauhdevoimalaitoksia. Riippuen tilanteesta ja näin oli lopputyöni kohteessa, liiallinen lämmönsäästö pienentää vastapainevoiman tarvetta, jolloin sähköä joudutaan tuottamaan huonomman hyötysuhteen lauhdevoimalaitoksilla.

Sähköntuotantotavat globaalisti

Hiilivoiman osuus on yhä hallitseva globaalisti suurien valtioiden (Kiina, USA, Intia ja Venäjä) runsaan energiatarpeen ja toimien takia. Kiinan runsaasta satsauksesta 'vihreämpiin energiamuotoihin' rakennetaan Kiinassa edelleen erittäin paljon uusia hiilivoimaloita. Vuonna 2017 noin 60% Kiinan energiatuotannosta oli peräisin kivihiilestä, mutta osuus pienenee pikkuhiljaa. Globaalisti hiilen osuus sähköntuotannosta on 38%. maakaasun 23% ja vesivoiman 16%. Tuulivoiman osuus on tällä hetkellä noin 5% ja ydinvoiman vajaa 11%. Maittain ydinvoiman osuus vaihtelee esim. Kiinan noin neljästä prosentista Ranskan runsaaseen 70%:iin.

Ajat ovat muuttuneet - uuden tekniikan mahdollisuudet

Eli energiansäästön osalta on hyvä tuntea ja tunnustaa tietyt perusasiat. Asioita pitäisi tarkastella kokonaisvaltaisesti. Uudet tekniikat, tuulivoima ja aurinkoenergia sekä erilaiset tavat varastoida sähköenergiaa kehittyvät koko ajan. Tietoisuus ilmastonmuutoksesta lisääntyy. Ilmastotietoinen voi olla myös kustannustietoinen. Energiansäästäminen voi olla yksilön ja yhteiskunnan osalta myös kustannuksia säästävää ja se onnistuu nykytekniikalla, älykkäillä antureilla ja tietojärjestelmillä.

Pyrkimys hiilineutraalisuuteen

Ilmastomuutoksesta on viime vuosina keskusteltu paljon ja Suomi pyrkii hiilineutraaliksi maaksi vuonna 2035 EU:n etujoukoissa. EU:n osalta tavoite on vuosi 2050, mutta osa EU-maista ei ole tähän tavoitteeseen sitoutunut. Osa Suomen kaupungeista pyrkii hiilineutraaliksi jo tätäkin aikaisemmin, esimerkiksi Vantaa tavoittelee hiilineutrauliuutta jo vuonna 2030.

Jotta nämä tavoitteet saavutetaan, niin tarvitaan tekoja. Näissä teoissa olemme mukana tarjoten tietoon ja käytännön kokemukseen perustuvaa osaamistamme. Osaamme energiansäästön, ymmärrämme milloin se on järkevää ja kannattavaa niin yksilön kuin kokonaisuuden kannalta. Yhtenä käytännön työnä asennamme yhdessä kumppaniemme kanssa sähköautojen ja -hybridien latauslaitteet ammattitaidolla ja testattuna.

Ps. Tiesithän, että päinvastoin kuin eräät poliitikot vielä muutama vuosi sitten esittivät, niin Suomi ei ole täynnä valmiita latauspisteitä autojen lämmitystolppien ansiosta. Sähköautoa ja tai edes hybridi-autoa ei voi eikä kannata ladata suoraan kodin pistorasiasta ja/tai lämmitystolpasta. Tähän on syynä se, että lataukseen tarvittava sähköteho on 3,6 kW:sta aina 22 kW:iin tai jopa enemmän. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pistorasian sulakkeen pitää olla 3,6kW:in latausteholla 16A (normaali yksivaihe-sähkö) ja 22 kW:n teholla kytkennän pitää olla kolmivaiheinen. Luonnollisesti kaapeloinnin pitää olla sellainen, että se riittää ao. latausvirtaan. Väärä lataustapa ja tai kytkentä voi aiheuttaa hengenvaaran tai palovaaran. Palovaara on seurausta siitä, että liian pieni johdin kuumenee ja se voi syttyä itse tai sytyttää ympäristön. Mikäli tulipalo syttyy tämän takia, niin vakuutusyhtiö saattaa pienentää korvaussummaa.

Eli tässäkin asiassa tieto ja käytännön kokemus on valttia. Jotta asetettuihin hiilineutralius tavoitteisiin päästään tarvitaan tekoja, tarvitaan osaamista. Sitä saat meiltä ja kumppaneiltamme.